12 [minutes] => 12 [hours] => 20 [mday] => 27 [wday] => 2 [mon] => 12 [year] => 2005 [yday] => 360 [weekday] => Tuesday [month] => December [0] => 1135710732 ) */ function javascript_datum_kiezer($formulier_veldnaam,$geselecteerde_datum,$javascript) { $datum_kiezer = " "; return $datum_kiezer; } function leesbare_tijd($tijd,$scheidingsteken) { if (!isset($scheidingsteken)) { $scheidingsteken = ":"; } $gesplitste_tijd = split($scheidingsteken,$tijd); return $gesplitste_tijd[0] .":". $gesplitste_tijd[1]; } function DATUM_maak_assoc_array_van_datum($datum,$scheidingsteken) { $gesplitste_datum = split($scheidingsteken,$datum); $assoc_datum_array['jaar'] = intval($gesplitste_datum[0]); $assoc_datum_array['maand'] = intval($gesplitste_datum[1]); $assoc_datum_array['dag'] = intval($gesplitste_datum[2]); return $assoc_datum_array; } function DATUM_bepaal_aantal_schrikkeldagen($jaar_begin,$jaar_einde) { $eerste_schrikkeljaar = $jaar_begin; if (!bepaal_schrikkeljaar($eerste_schrikkeljaar)) { while (!bepaal_schrikkeljaar($eerste_schrikkeljaar)) { $eerste_schrikkeljaar++; } } $laatste_schrikkeljaar = $jaar_einde; if (!bepaal_schrikkeljaar($laatste_schrikkeljaar)) { while (!bepaal_schrikkeljaar($laatste_schrikkeljaar)) { $laatste_schrikkeljaar--; } } return ($laatste_schrikkeljaar-$eerste_schrikkeljaar) / 4 + 1; } function DATUM_maak_timestamp_uit_datum($datum) { $assoc_datum_array = DATUM_maak_assoc_array_van_datum($datum,"-"); return mktime(0,0,0,$assoc_datum_array['maand'],$assoc_datum_array['dag'],$assoc_datum_array['jaar']); } function DATUM_bepaal_aantal_dagen_interval($datum1,$datum2) { $timestamp1 = DATUM_maak_timestamp_uit_datum($datum1); $timestamp2 = DATUM_maak_timestamp_uit_datum($datum2); return abs(($timestamp1-$timestamp2) / AANTAL_SECONDEN_PER_DAG); } function DATUM_bepaal_aantal_weken($datum1,$datum2) { return round(DATUM_bepaal_aantal_dagen_interval($datum1,$datum2) / 7); } function voeg_dagen_toe_aan_datum($datum,$interval) { $datum_array = sloop_datum_string($datum,"-",true,false); //print_r($datum_array); $expired= mktime(0, 0, 0, $datum_array['maand'], $datum_array['dag']+$interval, $datum_array['jaar']); return date("Y-m-d",$expired); } /* function voeg_dagen_toe_aan_datum($datum,$interval) { $datum = sloop_tijd_string($datum,"-"); $jaar = $datum[0]; $actuele_maand = $datum[1]; $dag = $datum[2]; $maand[1]=31; $maand[2]=28; // Wees niet bang, er is rekening gehouden met schrikkeljaren :D $maand[3]=31; $maand[4]=30; $maand[5]=31; $maand[6]=30; $maand[7]=31; $maand[8]=31; $maand[9]=30; $maand[10]=31; $maand[11]=30; $maand[12]=31; if ($interval > 0 ) { for ($n=0; $n<$interval ; $n++) { $dag++; // In geval van schrikkeljaar if ($jaar % 4 == 0) { $maand[2] = 29; } else { $maand[2] = 28; } // Einde schrikkeljaar if ($dag > $maand[$actuele_maand]) { $dag = 1; $actuele_maand ++; if ($actuele_maand > 12) { $actuele_maand = 1; $jaar ++; } } } } else { for ($n=0; $n>$interval ; $n--) { $dag--; // In geval van schrikkeljaar if ($jaar % 4 == 0) { $maand[2] = 29; } else { $maand[2] = 28; } // Einde schrikkeljaar if ($dag < 1) { $actuele_maand--; if ($actuele_maand < 1) { $actuele_maand = 12; $jaar--; } $dag = $maand[$actuele_maand]; } } } $datum = "$jaar-$actuele_maand-$dag"; return $datum; } */ /** * @return integer * @param string $datum * @desc Transform dates into integers */ function date_to_int($datum) { $datum = sloop_tijd_string($datum,"-"); $int = $datum[0] * 10000 + $datum[1] * 100 + $datum[2]; return $int; } function int_to_date($int) { $datum = intval($int / 10000); $int %= 10000; $datum .= "-" . intval($int / 100); $int %= 100; $datum .= "-" . $int; return $datum; } function time_to_int($time) { $time = sloop_tijd_string($time,":"); $time = $time[0] * 3600 + $time[1] * 60 + $time[2]; return $time; } function bevat_string_alleen_cijfers($val) { //echo intval("a"); //$integers = array (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9); for ($i = 0; $i < strlen($val); $i++) { if (intval($val[$i]) == 0 && $val[$i] != "0") { //echo $val[$i]; return false; } } return true; } function maak_database_tijd($tijd) { if (!is_time($tijd,false) && is_time($tijd,true)) { $tijd .= ":00"; } if (is_time($tijd,false)) { return $tijd; } else { die("maak_database_tijd, foute tijd: $tijd"); } } function is_time($time,$zonder_sec_is_ook_true = false) { $result = true; if (strstr($time,"::") || $time[0] == ":" || $time[strlen($time)-1] == ":") { return false; } if (tel_teken_in_string($time,":") != 2 && !$zonder_sec_is_ook_true) { return false; } elseif (tel_teken_in_string($time,":") < 1) { return false; } $gesloopt_tijd = explode(":",$time); //print_r($gesloopt_tijd); for ($i = 0; $i < count($gesloopt_tijd); $i++) { if (!bevat_string_alleen_cijfers($gesloopt_tijd[$i])) { return false; } } if ($gesloopt_tijd[0] > 23 || $gesloopt_tijd[1] > 59 || ($gesloopt_tijd[2] > 59 && count($gesloopt_tijd) == 3)) { return false; } return $result; } function sloop_tijd_string ($tijd_string,$scheidingsteken,$dubbele_cijfers = false) { /* Deze functie sloopt uren, minuten en seconden uit een tijdstring Hij geeft een array als resultaat, met als parameter 0 : uren 1 : minuten 2 : seconden */ $sub_tijd = split($scheidingsteken,$tijd_string); if ($dubbele_cijfers == true) { for ($x=0; $x".$jaar.""; } else { $keuze_jaar .= ""; } } $keuze_jaar .= ""; if ($lege_selectie_mogelijk) { $keuze_maand .= ""; } for ($maand=1; $maand <= 12; $maand++) { if ($maand == $selected_datum[1] && !$lege_selectie_mogelijk) { $keuze_maand .= ""; } else { $keuze_maand .= ""; } } $keuze_maand .= ""; if ($lege_selectie_mogelijk) { $keuze_dag .= ""; } for ($dag=1; $dag <= 31; $dag++) { if ($dag == $selected_datum[2] && !$lege_selectie_mogelijk) { $keuze_dag .= ""; } else { $keuze_dag .= ""; } } $keuze_dag .= ""; $resultaat = $keuze_dag . $keuze_maand . $keuze_jaar; return $resultaat; } function haal_datum_vanuit_datum_kiezer($formulier_naam_toevoeging) { return $_POST['jaar_'.$formulier_naam_toevoeging]."-".$_POST['maand_'.$formulier_naam_toevoeging]."-".$_POST['dag_'.$formulier_naam_toevoeging]; } function geef_datum_keuze_lijst($formulier_veld_naam,$tabel,$alleen_toekomst,$conn, $javascript,$selected_date = '') { $weekdagnaam[0] = "maandag"; $weekdagnaam[1] = "dinsdag"; $weekdagnaam[2] = "woensdag"; $weekdagnaam[3] = "donderdag"; $weekdagnaam[4] = "vrijdag"; $weekdagnaam[5] = "zaterdag"; $weekdagnaam[6] = "zondag"; $n=0; $nu = date("Y-m-d"); $resultaat = ""; return $resultaat; } function maak_datum_array_tabellen($tabel_namen_array,$alleen_toekomst,$conn) { $nu = date("Y-m-d"); if ($alleen_toekomst == true) { $where = "WHERE datum >= $nu'"; } $y = 0; for ($x=0; $x= date_to_int(date("Y-m-d"))) || $x==count($datum_array)-1)) { $selected = true; $resultaat .= ""; } $resultaat .= ""; return $resultaat; } function draai_datum_om($d,$s) { /* dd-mm-yy ---> yy-mm-dd */ $d = sloop_tijd_string($d,$s); $d = $d[2] . $s . $d[1] . $s . $d[0]; return $d; } function leesbare_datum($datum_string) { $datum_array = sloop_tijd_string($datum_string,"-"); //print_r($datum_array); $jaar = $datum_array[0]; $maand = intval($datum_array[1]); $dag = intval($datum_array[2]); $leesbare_maanden[1]="januari"; $leesbare_maanden[2]="februari"; $leesbare_maanden[3]="maart"; $leesbare_maanden[4]="april"; $leesbare_maanden[5]="mei"; $leesbare_maanden[6]="juni"; $leesbare_maanden[7]="juli"; $leesbare_maanden[8]="augustus"; $leesbare_maanden[9]="september"; $leesbare_maanden[10]="oktober"; $leesbare_maanden[11]="november"; $leesbare_maanden[12]="december"; $weekdagnaam = bepaal_weekdag_naam($datum_string); $leesbare_datum_string = $weekdagnaam. " " .$dag . " " . $leesbare_maanden[$maand];// . " " . $jaar; return $leesbare_datum_string; } function tijd_kiezer($selected_tijd,$formulier_naam_prefix,$javascript = '',$leeg_veld_toegestaan = false,$js_uur = '',$js_min = '') { $leeg_veld = ''; if ($selected_tijd == "" && $leeg_veld_toegestaan == true) { $leeg_veld = ""; } elseif ($leeg_veld_toegestaan == true) { $leeg_veld = ""; } if ($selected_tijd != "") { $selected_tijd = sloop_tijd_string($selected_tijd,":"); $selected_uur = $selected_tijd[0]; $selected_min = $selected_tijd[1]; } $string = ""; $string .= ""; return $string; } function haal_tijd_uit_tijd_kiezer($formulier_naam_prefix) { return $_POST[$formulier_naam_prefix.'_uur'].":".$_POST[$formulier_naam_prefix.'_min'].":00"; } function verwijder_overbodige_voorloop_nullen_datum($datum_string) { $datum_array = sloop_tijd_string($datum_string,"-"); $datum_string = $datum_array[0] . "-" . intval($datum_array[1]) . "-" . intval($datum_array[2]); return $datum_string; } function reken_tijd_om_naar_hele_kwartieren($tijd) { /* geeft een geheel kwartiernummer terug, waarbij 0:00 kwartier 0 is */ $tijd = sloop_tijd_string($tijd,":"); $uur = $tijd[0]; $min = $tijd[1]; $aantal_minuten = 60 * $uur + $min; $aantal_kwartier = intval($aantal_minuten / 15); if ($aantal_minuten % 15 >= 8) { $aantal_kwartier++; } return $aantal_kwartier; } function reken_tijd_om_naar_hele_dagdelen($tijd,$minuten_per_dagdeel,$afronden_naar_boven = false) { /* geeft een geheel dagdeelnummer, waarbij 0:00 dagdeel 0 is */ $tijd = sloop_tijd_string($tijd,":"); $uur = $tijd[0]; $min = $tijd[1]; $aantal_minuten = 60 * $uur + $min; $aantal_dagdelen = intval($aantal_minuten / $minuten_per_dagdeel); if ($aantal_minuten % $minuten_per_dagdeel >= ($minuten_per_dagdeel / 2)) { $aantal_dagdelen++; } elseif ($aantal_minuten % $minuten_per_dagdeel > 0 && $afronden_naar_boven) { $aantal_dagdelen++; } return $aantal_dagdelen; } function is_datum_geldig($datum,&$melding) { $gesloopte_datum = sloop_datum_string($datum,"-",true); $max_dag_maand = geef_array_met_aantal_dagen_in_maand($datum['jaar']); if ($gesloopte_datum['dag'] < 1 or $gesloopte_datum['maand'] < 1 or $gesloopte_datum['jaar'] < 1) { $melding = "Datum is ongeldig"; return false; } if (intval($gesloopte_datum['dag']) > $max_dag_maand[$gesloopte_datum['maand']] or $gesloopte_datum['maand'] > 12) { $melding = "Datum is ongeldig"; return false; } return true; } function is_datum($datum,$scheidingsteken = '-',$format = 'y-m-d') { $gesloopt_format = split($scheidingsteken,$format); if (splits_teken_jvv($datum,$scheidingsteken,$gesloopte_datum) != tel_teken_in_string($format,$scheidingsteken) + 1) { return false; } for ($i = 0; $i < count ($gesloopte_datum); $i++) { if (!bevat_string_alleen_cijfers($gesloopte_datum[$i])) { return false; } elseif (strtoupper($gesloopt_format[$i]) == 'M') { $maand = intval($gesloopte_datum[$i]); } elseif (strtoupper($gesloopt_format[$i]) == 'D') { $dag = intval($gesloopte_datum[$i]); } elseif (strtoupper($gesloopt_format[$i]) == 'Y') { $jaar = intval($gesloopte_datum[$i]); } } if (!isset($jaar)) { $jaar = date("Y"); } if (!is_datum_geldig($jaar.'-'.$maand.'-'.$dag,$foo)) { return false; } return true; } function DATUM_is_gelijk($d1,$d2) { return date_to_int($d1) == date_to_int($d2); } function bepaal_vorige_weekdag($weekdagnummer,$weekOffset = 0,$vanaf_datum = VANDAAG) { $begin_weekdagnummer = bepaal_weekdag($vanaf_datum); if ($begin_weekdagnummer == $weekdagnummer) { inc($weekOffset); } $begin_datum = voeg_dagen_toe_aan_datum($vanaf_datum,-7*$weekOffset); if ($begin_weekdagnummer == $weekdagnummer) { return $begin_datum; } elseif ($begin_weekdagnummer < $weekdagnummer) { return voeg_dagen_toe_aan_datum($begin_datum,-1 * ($begin_weekdagnummer + 7 - $weekdagnummer)); } else { return voeg_dagen_toe_aan_datum($begin_datum,-1 * ($begin_weekdagnummer - $weekdagnummer)); } } function DATUM_datum_komt_na($datum,$datum_die_ervoor_moet_liggen) { if (date_to_int($datum) > date_to_int($datum_die_ervoor_moet_liggen)) { return true; } else { return false; } } function tijd_komt_na($tijd,$tijd_die_ervoor_moet_liggen) { if (time_to_int($tijd) > time_to_int($tijd_die_ervoor_moet_liggen)) { return true; } return false; } function tijd_is_gelijk($t1,$t2) { if (time_to_int($t1) == time_to_int($t2)) { return true; } return false; } function bepaal_aantal_dagen_interval($datum1,$datum2) { return DATUM_bepaal_aantal_dagen_interval($datum1,$datum2); } //echo bepaal_aantal_dagen_interval("2006-1-1","2005-1-1"); function bepaal_weekdag_naam($datum) { $weekdagnaam[1] = "maandag"; $weekdagnaam[2] = "dinsdag"; $weekdagnaam[3] = "woensdag"; $weekdagnaam[4] = "donderdag"; $weekdagnaam[5] = "vrijdag"; $weekdagnaam[6] = "zaterdag"; $weekdagnaam[0] = "zondag"; return $weekdagnaam[bepaal_weekdag($datum)]; } function bepaal_weekdag($datum,$php_weekdag_en_dus_geen_mysql_weekdag = true) { $tstamp = DATUM_maak_timestamp_uit_datum($datum); $tijd_info = getdate($tstamp); if ($php_weekdag_en_dus_geen_mysql_weekdag) { return $tijd_info['wday']; } else { return van_php_weekday_naar_mysql($tijd_info['wday']); } } function bepaal_schrikkeljaar($jaar) { if (($jaar % 4 ==0 && $jaar % 100 != 0) || $jaar % 400 == 0) { return true; } else { return false; } } function bepaal_aantal_dagen_februari($jaar) { if (isset($jaar)) { if (bepaal_schrikkeljaar($jaar)) return 29; else return 28; } else return 28; } function geef_array_met_aantal_dagen_in_maand($jaar) { $aantal_dagen_in_maand[1] = 31; $aantal_dagen_in_maand[2] = bepaal_aantal_dagen_februari($jaar); $aantal_dagen_in_maand[3] = 31; $aantal_dagen_in_maand[4] = 30; $aantal_dagen_in_maand[5] = 31; $aantal_dagen_in_maand[6] = 30; $aantal_dagen_in_maand[7] = 31; $aantal_dagen_in_maand[8] = 31; $aantal_dagen_in_maand[9] = 30; $aantal_dagen_in_maand[10] = 31; $aantal_dagen_in_maand[11] = 30; $aantal_dagen_in_maand[12] = 31; return $aantal_dagen_in_maand; } class Datum { function Datum($nieuwe_value,$die_if_false) { $this->value = $nieuwe_value; if (!is_datum_geldig($this->value) && $die_if_false) { die("datum (".$this->value.") is ongeldig"); } $this->display = leesbare_datum($this->value); } function addDays($aantal_dagen) { $this->value = voeg_dagen_toe_aan_datum($this->value,$aantal_dagen); $this->display = leesbare_datum($this->get_value()); } function get_value() { return $this->value; } } function haal_seconden_af_van_tijd($tijd_met_sec) { $pos_laatste_scheidingsteken = strrpos($tijd_met_sec,":"); return substr($tijd_met_sec,0,$pos_laatste_scheidingsteken); } class Tijd { function Tijd($nieuwe_value,$die_if_false) { $this->value = $nieuwe_value; $is_geldig = is_time($this->value); if (!$is_geldig && $die_if_false) { die("tijd (".$this->value.") is ongeldig"); } $pos_laatste_scheidingsteken = strrpos($this->value,":"); $this->display = substr($this->value,0,$pos_laatste_scheidingsteken); } function get_value() { return $this->value; } } /* Weekday's volgens de mysql database... 0 : maandag 1 : dinsdag 2 : woensdag 3 : donderdag 4 : vrijdag 5 : zaterdag 6 : zondag en volgens php... 0 : "zondag"; 1 : "maandag"; 2 : "dinsdag"; 3 : "woensdag"; 4 : "donderdag"; 5 : "vrijdag"; 6 : "zaterdag"; das jammer... */ function van_php_weekday_naar_mysql($php_weekday) { $mysql_weekday = $php_weekday -1; if ($mysql_weekday < 0) { return 6; } else { return $mysql_weekday; } } function van_mysql_weekday_naar_php($mysql_weekday) { $php_weekday = $mysql_weekday + 1; if ($php_weekday > 6) { return 0; } else { return $php_weekday; } } function extract_maand($datum) { $exploded_datum = sloop_datum_string($datum); return intval($exploded_datum['maand']); } function eerste_helft_jaar($datum) { return extract_maand($datum) <= 6; } ?> = date_to_int('2008-03-28')) { define('IS_VELDSEIZOEN','1'); define('KNKV_PAGINA_WAAROP_VERWEZEN_WORDT','http://www.knkv.nl/web/show/id=142819'); define('KNKV_PAGINA_WAAROP_VERWEZEN_WORDT_NAAR_EXCEL','http://www.knkv.nl/web/show/id=212417'); } else { define('IS_VELDSEIZOEN','0'); define('KNKV_PAGINA_WAAROP_VERWEZEN_WORDT','http://www.knkv.nl/web/show/id=51841'); } function bepaal_knkv_programma_locatie(&$programma_arr,&$programma_locatie) { $programma_arr = null; $programma_locatie = ''; $file = file(KNKV_PAGINA_WAAROP_VERWEZEN_WORDT); // veld //$file = file(); // zaal if (!is_array($file)) { return false; } $bekend_gedeelte = 'p_nwt_totaal.htm'; for ($i=0;$i -1) { $pos_slash = strpos($file[$i],'/'); if ($pos_slash > -1) { $programma_locatie = 'http://www.knkv.nl' . substr($file[$i],$pos_slash,$pos_bekend_gedeelte-$pos_slash+strlen($bekend_gedeelte)); break; } } } $file = file($programma_locatie); if (!is_array($file)) { $programma_locatie = ''; return false; } else { $programma_arr = $file; return true; } } function bepaal_EXCEL_knkv_programma_locatie(&$programma_arr,&$programma_locatie) { $programma_arr = null; $programma_locatie = ''; $file = file(KNKV_PAGINA_WAAROP_VERWEZEN_WORDT_NAAR_EXCEL); // veld //$file = file(); // zaal if (!is_array($file)) { return false; } $bekend_gedeelte = 'NWT.xls'; //print_r($file); for ($i=0;$i -1) { $tmp = 0; while ($tmp < $pos_bekend_gedeelte) { $pos_quote = $tmp; $tmp = strpos($file[$i],'"',$tmp+1); } $programma_locatie = substr($file[$i],$pos_quote+1); $pos_quote = strpos($programma_locatie,'"'); $programma_locatie = 'http://www.knkv.nl' . substr($programma_locatie,0,$pos_quote); break; } } $file = file($programma_locatie); if (!is_array($file)) { $programma_locatie = ''; return false; } else { $programma_arr = $file; return true; } } function verwerk_programma_indien_nodig($conn,$niet_controleren_maar_gewoon_uitvoeren=false) { logreg("KNKV programma wordt gecontrolleerd",$conn); $verwerkt = false; $er_zijn_regels_verwerkt = false; $plunje = $_SESSION['BESTANDSLOCATIE_PLUNJE']."progknkv.txt"; if (bepaal_knkv_programma_locatie($file,$bond)) { logreg('KNKV programma gevonden: ' . $bond,$conn); if (!file_exists($plunje) OR !hebben_bestanden_identieke_inhoud($bond,$plunje) OR $niet_controleren_maar_gewoon_uitvoeren) { $aantal_regels = verwerk_programma_txt($bond,$conn); copy_jvv($bond,$plunje,$conn,true,true); if ($aantal_regels > 0) { $er_zijn_regels_verwerkt = true; } logreg("KNKV programma gekopieerd, en $aantal_regels regels verwerkt",$conn); $verwerkt = true; } else { logreg("KNKV programma is overgeslagen, omdat de inhoud identiek is",$conn); } } else { logreg('KNKV programma niet gevonden: '.$bond,$conn); mail_vanaf_plunje('jaap@plunje.nl','plunje - knkv programma niet gevonden','Er zijn geen bestanden op de site gevonden',$conn); } //} if (strtoupper($_SESSION['database']) == "PLUNJE" and ($er_zijn_regels_verwerkt or !file_exists($_SESSION['BESTANDSLOCATIE_PLUNJE']."odo.txt"))) { maak_odo_bestand($conn); } return $verwerkt; } //verwerk_EXCEL_programma_indien_nodig(null,true); function verwerk_EXCEL_programma_indien_nodig($conn,$niet_controleren_maar_gewoon_uitvoeren=false) { logreg("KNKV programma wordt gecontrolleerd",$conn); $verwerkt = false; $er_zijn_regels_verwerkt = false; $plunje = $_SESSION['BESTANDSLOCATIE_PLUNJE']."progknkv.xls"; if (bepaal_EXCEL_knkv_programma_locatie($file,$bond)) { logreg('KNKV programma gevonden: ' . $bond,$conn); if (!file_exists($plunje) OR !hebben_bestanden_identieke_inhoud($bond,$plunje) OR $niet_controleren_maar_gewoon_uitvoeren) { $tmp_file = $_SESSION['BESTANDSLOCATIE_PLUNJE'] . 'tmp.xls'; copy_jvv($bond,$tmp_file,$conn,true,true); $aantal_regels = verwerk_excel_programma_txt($tmp_file,$conn); copy_jvv($tmp_file,$plunje,$conn,true,true); if ($aantal_regels > 0) { $er_zijn_regels_verwerkt = true; } logreg("KNKV programma gekopieerd, en $aantal_regels regels verwerkt",$conn); $verwerkt = true; } else { logreg("KNKV programma is overgeslagen, omdat de inhoud identiek is",$conn); } } else { logreg('KNKV programma niet gevonden: '.$bond,$conn); mail_vanaf_plunje('jaap@plunje.nl','plunje - knkv programma niet gevonden','Er zijn geen bestanden op de site gevonden',$conn); } //} if (strtoupper($_SESSION['database']) == "PLUNJE" and ($er_zijn_regels_verwerkt or !file_exists($_SESSION['BESTANDSLOCATIE_PLUNJE']."odo.txt"))) { maak_odo_bestand($conn); } return $verwerkt; } function verwerk_wedstrijd_bepaal_team_id($uit_of_thuis_regel,$conn) { //print_jvv($uit_of_thuis_regel); //print_jvv(substr($uit_of_thuis_regel,strlen(CLUBNAAM)+1)); //$uit_of_thuis_regel = 'ODO AM3'; $team_namen = array(); array_push($team_namen,substr($uit_of_thuis_regel,strlen(CLUBNAAM)+1)); if (strlen($team_namen[0]) == 2) { array_push($team_namen,$team_namen[0][0] . 'M' . $team_namen[0][1]); array_push($team_namen,$team_namen[0] . 'M'); } elseif (strlen($team_namen[0]) == 3) { if ($team_namen[0][2] == 'M') { array_push($team_namen,$team_namen[0][0] . $team_namen[0][1]); array_push($team_namen,$team_namen[0][0] . 'M' . $team_namen[0][1]); } elseif ($team_namen[0][1] == 'M') { array_push($team_namen,$team_namen[0][0] . $team_namen[0][2]); array_push($team_namen,$team_namen[0][0] . $team_namen[0][2] . 'M'); } } //print_jvv($team_namen); for ($i=0;$i='$wedstrijden_muteren_na_datum' AND is_veldseizoen=".IS_VELDSEIZOEN." AND team_id=$team_id"; //echo $query; //die(); $r= sql_query($query,$conn,__FILE__,__LINE__); $wedstrijd = mysql_fetch_array($r); $positie_laatste_spatie = strrpos($tegenstander_naam," "); $tegenstander_naam = substr($tegenstander_naam,0,$positie_laatste_spatie); $tegenstander_naam = save_quotes($tegenstander_naam); $tegenstander_id = zoek_club($tegenstander_naam,$conn,true); // if ($tegenstander_id == -1) { // if (!$wedstrijd) { // voeg_clubs_toe_vanuit_wedstrijden($conn); // $tegenstander_id = zoek_club($tegenstander_naam,$conn); // } // else { // voeg_alternatieve_clubnaam_toe($wedstrijd['tegenstander_id'],$tegenstander_naam,$conn); // $tegenstander_id = zoek_club($tegenstander_naam,$conn); // } // // if ($tegenstander_id == -1) { // die_save("er gaat iets mis met het toevoegen van clubs ($tegenstander_naam)",$conn); // } // } $wedstrijd_uit = save_quotes($wedstrijd_uit); $wedstrijd_thuis = save_quotes($wedstrijd_thuis); if (!$wedstrijd) { $query = "INSERT INTO wedstrijd "; $query .= " (wedstrijdnummer, datum, team_id, uit, thuis, tegenstander_id, aanvang,tijd_begin,is_thuiswedstrijd,plaats,is_veldseizoen,klasse)"; $query .= " VALUES ("; $query .= "'".$wedstrijd_nummer."'," ; $query .= "'".$wedstrijd_datum."',"; $query .= "'".$team_id."',"; $query .= "'".$wedstrijd_uit."',"; $query .= "'".$wedstrijd_thuis."',"; $query .= "'".$tegenstander_id."',"; $query .= "'".$wedstrijd_tijd."',"; $query .= "'".$wedstrijd_tijd."',"; $query .= "'".$is_thuiswedstrijd."',"; $query .= "'".$plaats."',"; $query .= "'".IS_VELDSEIZOEN."',"; $query .= "'".$wedstrijd_klasse."'"; $query .= ")"; //echo $query . '
'; die(); sql_query($query,$conn,__FILE__,__LINE__); $wedstrijd_id = mysql_insert_id(); bepaal_tijden_van_wedstrijd($wedstrijd_id,$conn); } else { if ($wedstrijd['blokkeren_tegen_muteren'] != 1) { /*$query = "UPDATE wedstrijd SET wedstrijdnummer = '$wedstrijd_nummer', datum = '$wedstrijd_datum', team_id = $team_id, uit = '$wedstrijd_uit', thuis = '$wedstrijd_thuis', tegenstander_id = '$tegenstander_id', aanvang = '$wedstrijd_tijd', klasse = '$wedstrijd_klasse' WHERE id=".$wedstrijd['id'];*/ // echo $query . '
'; die(); //sql_query($query,$conn,__FILE__,__LINE__); /* ik wil deze gegevens niet zonder controlle wegschrijven ik controlleer hieronder alleen de tijd en datum, en schrijf deze weg voor de andere velden denk ik te kunnen verwachten dat ze niet veranderen */ //print_jvv($wedstrijd_nummer . ' ' . $wedstrijd_klasse . ' (oud:' . $wedstrijd['klasse'] . ')'); if ($wedstrijd['klasse'] <> $wedstrijd_klasse && $wedstrijd_klasse <> '') { //print_jvv('VERANDERD!'); sql_schrijf_veld('wedstrijd','klasse',$wedstrijd['id'],$wedstrijd_klasse,$conn); $body = "De bond heeft de klasse van de wedstrijd {$wedstrijd['thuis']} - {$wedstrijd['uit']} ({$wedstrijd['datum']}) gewijzigd
". "Oude gegevens : {$wedstrijd['klasse']}
". "Nieuwe gegevens : $wedstrijd_klasse

"; $verwerk_mailtjes[$wedstrijd['ws_id']]['text'] .= $body; } if ($plaats <> '') { if ($wedstrijd['plaats'] <> $plaats) { sql_schrijf_veld('wedstrijd','plaats',$wedstrijd['id'],$plaats,$conn); } $old = maak_netjes(haal_alles_tussen_haken_incl_haken_uit_str(strtoupper($wedstrijd['plaats'])),true); $new = maak_netjes(haal_alles_tussen_haken_incl_haken_uit_str(strtoupper($plaats)),true); if ($old != $new) { logreg($wedstrijd_datum." ".$wedstrijd['datum']." ".$wedstrijd['aanvang']." ".$wedstrijd_tijd,$conn); $body = "De bond heeft de locatie van de wedstrijd {$wedstrijd['thuis']} - {$wedstrijd['uit']} ({$wedstrijd['datum']}) gewijzigd
". "Oude gegevens : {$wedstrijd['plaats']}
". "Nieuwe gegevens : $plaats

"; $verwerk_mailtjes[$wedstrijd['ws_id']]['text'] .= $body; global $GEEN_MAILTJES; if ($GEEN_MAILTJES != true) { mail_vanaf_plunje('jaap@plunje.nl',"Programma KNKV is gewijzigd",$body); } if (!is_gekozen($wedstrijd['BI_waarschuwing'],WAARSCHUWING_LOCATIE_GEWIJZIGD_DOOR_BOND)) { sql_inc('wedstrijd','BI_waarschuwing',$wedstrijd['id'],$conn,pow(2,WAARSCHUWING_LOCATIE_GEWIJZIGD_DOOR_BOND)); } } } if (is_datum($wedstrijd_datum) and is_time($wedstrijd_tijd)) { sql_schrijf_veld('wedstrijd','datum',$wedstrijd['id'],$wedstrijd_datum,$conn); sql_schrijf_veld('wedstrijd','aanvang',$wedstrijd['id'],$wedstrijd_tijd,$conn); if (date_to_int($wedstrijd_datum) != date_to_int($wedstrijd['datum']) or time_to_int($wedstrijd['aanvang']) != time_to_int($wedstrijd_tijd)) { logreg($wedstrijd_datum." ".$wedstrijd['datum']." ".$wedstrijd['aanvang']." ".$wedstrijd_tijd,$conn); $body = "De bond heeft de aanvangstijd of datum van de wedstrijd {$wedstrijd['thuis']} - {$wedstrijd['uit']} gewijzigd
". "Oude gegevens : {$wedstrijd['datum']} , {$wedstrijd['aanvang']}
". "Nieuwe gegevens : $wedstrijd_datum, $wedstrijd_tijd

"; $verwerk_mailtjes[$wedstrijd['ws_id']]['text'] .= $body; mail_vanaf_plunje('jaap@plunje.nl',"Programma KNKV is gewijzigd",$body); if (!is_gekozen($wedstrijd['BI_waarschuwing'],WAARSCHUWING_TIJD_GEWIJZIGD_DOOR_BOND)) { sql_inc('wedstrijd','BI_waarschuwing',$wedstrijd['id'],$conn,pow(2,WAARSCHUWING_TIJD_GEWIJZIGD_DOOR_BOND)); } } } else { mail_vanaf_plunje('jaap@plunje.nl','KNKV faalt weer...','zie '.$wedstrijd_nummer." $wedstrijd_tijd $wedstrijd_datum"); } if (time_to_int($wedstrijd['aanvang']) != time_to_int($wedstrijd_tijd)) {//de aanvangstijd is gewijzigd, dan ook de begin en eindtijd aanpassen bepaal_tijden_van_wedstrijd($wedstrijd['id'],$conn); } } } } //$geinitialiseerd = true; //verwerk_programma_txt("http://www.knkv.nl/web/show/file/id=114220/filename=p_nwt_totaal.htm/page=51841",null); function maak_wedstrijd_array_van_opgemaakt_programma($bestand) { $teller = 0; $regel = ''; $str = ''; for ($i=0; $i < count($bestand); $i++) { if (strstr(strtoupper($regel),strtoupper('",chr(9),true); $wedstrijden[$teller] = split(chr(9),$str); inc($teller); $str = ''; } $regel = $bestand[$i]; $regel = trim($regel); $str .= $regel; } return $wedstrijden; } $leden = array (); $aanwijzingen_al_verwerkt = array(); $afwezig_voor_alle_hoofdfuncties = ''; $verwerk_mailtjes = array(); function verwerk_programma_init_global_vars($conn,$niet_initialiseren = false) { static $geinitialiseerd = false; if (!$geinitialiseerd and (!$niet_initialiseren)) { global $leden; global $aanwijzingen_al_verwerkt; global $afwezig_voor_alle_hoofdfuncties; global $verwerk_mailtjes; // Ophalen bondscheidsrechters records $query = 'SELECT bondscheidsrechter, lidnummer FROM afwezigheid INNER JOIN persoon ON persoon.id = afwezigheid.persoon_id WHERE bondscheidsrechter <> ""'; $r = sql_query($query,$conn,__FILE__,__LINE__); while ($afw = mysql_fetch_assoc($r)) { $aanwijzingen_al_verwerkt[strtoupper($afw['bondscheidsrechter'])] = $afw['lidnummer']; } // logreg_array($aanwijzingen_al_verwerkt,'aanwijzingen_al_verwerkt',$conn); // Ophalen lidnummers en ids alle leden $query = 'SELECT id,lidnummer FROM persoon WHERE lidnummer <> ""'; $r = sql_query($query,$conn,__FILE__,__LINE__); while ($pers = mysql_fetch_assoc($r)) { if (strlen($pers['lidnummer']) >= 7) { $leden[strtoupper($pers['lidnummer'])] = $pers['id']; } } // logreg_array($leden,'leden',$conn); $query = "SELECT * FROM functie WHERE id=hoofdfunctie AND id<>".HOOFDFUNCTIE_AFWEZIGHEID; $hoofdfuncties = sql_query_result_in_array($query,$conn,__FILE__,__LINE__); $afwezigheid['afwezig_voor_hoofdfunctie'] = ","; for ($i=0; $i= $max_execution_time_for_lus) { $programma_helemaal_verwerkt = false; break; } $wedstrijd_regel_string = $wedstrijd_regel[$n]; // Wed.nr Datum Team Thuis Team uit Aanv. Accommodatie Officials if (strstr_bool($wedstrijd_regel[$n-1],"Wed.nr Datum Team Thuis Team uit Aanv. Accommodatie Officials")) { $begin_gevonden = true; } if ($begin_gevonden) { $tmp_len = strlen($wedstrijd_regel_string); if (strlen($wedstrijd_regel_string) <= 6) { $wedstrijd_klasse = maak_netjes($wedstrijd_regel_string,true); continue; } $wedstrijd_nummer = maak_netjes(substr($wedstrijd_regel_string,0,5),true); $wedstrijd_datum = maak_netjes(substr($wedstrijd_regel_string,9,5),true); $wedstrijd_thuis = maak_netjes(substr($wedstrijd_regel_string,16,25),true); $wedstrijd_uit = maak_netjes(substr($wedstrijd_regel_string,43,25),true); $wedstrijd_uit = str_replace(chr(39),'',$wedstrijd_uit); $wedstrijd_tijd = maak_netjes(substr($wedstrijd_regel_string,68,5),true); $wedstrijd_locatie = maak_netjes(substr($wedstrijd_regel_string,75,42),true); if (IS_VELDSEIZOEN == 1) { $wedstrijd_plaats = ''; if (strstr_bool($wedstrijd_locatie,'(G)',false)) { $wedstrijd_plaats = 'Gras'; } elseif (strstr_bool($wedstrijd_locatie[6],'(KG)',false)) { $wedstrijd_plaats = 'Kunstgras'; } } else { $wedstrijd_plaats = $wedstrijd_locatie; } $wedstrijd_official = maak_netjes(substr($wedstrijd_regel_string,117),true); if ($wedstrijd_datum == "") { continue; } $scheidingsteken_datum = '/'; // print_jvv(__LINE__); $gesloopte_nieuwe_datum = sloop_datum_string($wedstrijd_datum,$scheidingsteken_datum,false,true); if ($vorige_datum['maand'] > $gesloopte_nieuwe_datum['maand']) { $jaar++; } $wedstrijd_datum = $jaar."-".$gesloopte_nieuwe_datum['maand']."-".$gesloopte_nieuwe_datum['dag']; // print_jvv(__LINE__); $gesloopte_nieuwe_datum = sloop_datum_string($wedstrijd_datum,'-'); $wedstrijd_tijd = str_replace(".",":",$wedstrijd_tijd); $wedstrijd_tijd = $wedstrijd_tijd.":00"; $haakje_open_pos = strpos($wedstrijd_official,"("); $haakje_sluiten_pos = strpos($wedstrijd_official,")"); $official_bondsnummer = substr_jvv($wedstrijd_official,$haakje_open_pos+1,$haakje_sluiten_pos-1); if ($official_bondsnummer != false) { $official_bondsnummer = strtoupper($official_bondsnummer); $afwezigheid['datum'] = $wedstrijd_datum; $afwezigheid['datum_tot'] = $wedstrijd_datum; $afwezigheid['tijd_begin'] = trek_tijden_af($wedstrijd_tijd,"1:30:00"); $afwezigheid['tijd_eind'] = tel_tijden_op($wedstrijd_tijd,"2:30:00"); $afwezigheid['bondscheidsrechter'] = $wedstrijd_nummer; $afwezigheid['opmerking'] = "fluit $wedstrijd_thuis - $wedstrijd_uit"; $afwezigheid['afwezig_voor_hoofdfunctie'] = $afwezig_voor_alle_hoofdfuncties; if ($aanwijzingen_al_verwerkt[$wedstrijd_nummer] == $official_bondsnummer) { // De wedstrijd stond al in de afwezigheids db, met de juiste persoon sql_muteer('afwezigheid',$afwezigheid,'bondscheidsrechter',$wedstrijd_nummer,$conn,false,false); controlleer_afwezigheid_evenenementpersoon_records($afwezigheid,$conn); } else { // Er is geen afwezigheidsrecord if (key_exists($wedstrijd_nummer,$aanwijzingen_al_verwerkt)) { // Er is wel een afwezigheidsrecord, maar de verkeerde persoon is aan de wedstrijd gekoppeld $afw_rec_id = sql_haal_id('afwezigheid','bondscheidsrechter',$wedstrijd_nummer,$conn); delete_bepaald_event('afwezigheid',$afw_rec_id,$conn,__FILE__); } if (key_exists($official_bondsnummer,$leden)) { // De persoon die moet fluiten, is een lid van de club $afwezigheid['persoon_id'] = $leden[$official_bondsnummer]; $afwezigheid['id'] = null; // opdat deze wordt toegevoegd; sql_muteer('afwezigheid',$afwezigheid,'bondscheidsrechter',$wedstrijd_nummer,$conn,false,false); controlleer_afwezigheid_evenenementpersoon_records($afwezigheid,$conn); } } } if (!dit_is_ons_ploegje($wedstrijd_thuis) and !dit_is_ons_ploegje($wedstrijd_uit)) { continue; } else { inc($teller); $bond_ws_nummers_tegengekomen[count($bond_ws_nummers_tegengekomen)] = $wedstrijd_nummer; //print_jvv(date_to_int($wedstrijd_datum)); if (date_to_int($wedstrijd_datum) > $laatste_datum) { $laatste_datum = date_to_int($wedstrijd_datum); } if (date_to_int($wedstrijd_datum) < $eerste_datum) { $eerste_datum = date_to_int($wedstrijd_datum); } } if (dit_is_ons_ploegje($wedstrijd_thuis)) { $team_id = verwerk_wedstrijd_bepaal_team_id($wedstrijd_thuis,$conn); verwerk_inport_wedstrijd($wedstrijd_klasse,$wedstrijd_nummer,$wedstrijd_datum,$wedstrijd_thuis,$wedstrijd_uit,$wedstrijd_tijd,$team_id,true,$conn,$wedstrijd_plaats); } if (dit_is_ons_ploegje($wedstrijd_uit)) { $team_id = verwerk_wedstrijd_bepaal_team_id($wedstrijd_uit,$conn); verwerk_inport_wedstrijd($wedstrijd_klasse,$wedstrijd_nummer,$wedstrijd_datum,$wedstrijd_thuis,$wedstrijd_uit,$wedstrijd_tijd,$team_id,false,$conn,$wedstrijd_plaats); } $wedstrijd_nummer =""; $wedstrijd_datum = ""; $wedstrijd_locatie = ""; $wedstrijd_thuis = ""; $wedstrijd_tijd = ""; $wedstrijd_uit = ""; } } if ($begin_gevonden) { voeg_clubs_toe_vanuit_wedstrijden($conn); standaard_opstellingen_bij_evenementpersoon("",$conn); event_records_bijwerken("wedstrijd",$conn); scheidsrechter_records_aanpassen($conn); $query = 'SELECT DISTINCT plaats FROM wedstrijd WHERE is_veldseizoen = 0' ; $r = sql_query($query,$conn,__FILE__,__LINE__); while ($wedstrijd = mysql_fetch_assoc($r)) { if ($wedstrijd['plaats'] <> '') { $new['naam'] = maak_netjes(haal_alles_tussen_haken_incl_haken_uit_str($wedstrijd['plaats']),true); if (!sql_bestaan_er_records('SELECT id FROM sporthal WHERE naam="'.$new['naam'].'"',$conn)) { sql_insert_record('sporthal',$new,$conn); } } } } else { mail_vanaf_plunje('jaap@plunje.nl','PLUNJE : KNKV PROGRAMMA KLOPT NIET!!!','in het bestand '.$bestand.' is de gewenste header niet gevonden'); } if ($programma_helemaal_verwerkt && $begin_gevonden) { $query = "SELECT id,wedstrijdnummer,uit,thuis FROM wedstrijd WHERE datum >='".int_to_date($eerste_datum)."' AND datum <='".int_to_date($laatste_datum)."' ORDER BY wedstrijdnummer"; $r = sql_query($query,$conn,__FILE__,__LINE__); while ($wedstrijd = mysql_fetch_array($r)) { if (!strstr_bool($wedstrijd['wedstrijdnummer'],substr(CLUBNAAM,0,3))) { $gevonden = false; for ($i=0;$i '') { mail_vanaf_plunje($verwerk_mailtjes[$keys[$i]]['emailadres'],'Wijzigingen KNKV programma',$verwerk_mailtjes[$keys[$i]]['text']); } } //print_jvv($bond_ws_nummers_tegengekomen); return $teller; } */ function JVVcreateDate($numValue) { if ($numValue > 1) { $utcDays = $numValue - 25569; $utcValue = round(($utcDays) * 86400); $string = date ('d/m', $utcValue); $raw = $utcValue; } else { $raw = $numValue; $hours = floor($numValue * 24); $mins = floor($numValue * 24 * 60) - $hours * 60; $secs = floor($numValue * 86400) - $hours * 60 * 60 - $mins * 60; $string = date ('d/m', mktime($hours, $mins, $secs)); } return $string; } $wedstrijden_muteren_na_datum = ''; function verwerk_excel_programma_txt($bestand,$conn) { // VERSIE APRIL 2008 $startjaar = date("Y"); // $wedstrijd_regel = file($bestand); //$algemeen = lees_ini(instel_bestand(),"algemeen"); $vorige_datum = sloop_datum_string($startjaar."-01-01","-",true,false); $jaar = $startjaar; $vandaag_ligt_in_eerste_helft_jaar = eerste_helft_jaar(VANDAAG); global $wedstrijden_muteren_na_datum; if ($vandaag_ligt_in_eerste_helft_jaar) { $wedstrijden_muteren_na_datum = strval($jaar-1) . '-07-01'; } else { $wedstrijden_muteren_na_datum = strval($jaar) . '-07-01'; } //print_jvv($wedstrijden_muteren_na_datum); $begin_gevonden = false; $teller = 0; global $geinitialiseerd; verwerk_programma_init_global_vars($conn,$geinitialiseerd); //eenmalig de globale variabelen vullen global $leden; global $aanwijzingen_al_verwerkt; global $afwezig_voor_alle_hoofdfuncties; global $NIET_AFBREKEN_VOOR_REISTIJD; $NIET_AFBREKEN_VOOR_REISTIJD = true; $bond_ws_nummers_tegengekomen = array(); $eerste_datum = 29991231; $laatste_datum = 19000101; $programma_helemaal_verwerkt = true; global $GLOB_START_TIME; set_time_limit(300); $max_execution_time = intval(ini_get('max_execution_time')); $max_execution_time_for_lus = $max_execution_time - 45; $data = new Spreadsheet_Excel_Reader(); $data->setOutputEncoding('CP1251'); $data->setRowColOffset(0); $data->read($bestand); $update_frequentie = intval($data->sheets[0]['numRows'] / 100); // print_jvv('$update_frequentie: '.$update_frequentie); // error_reporting(E_ERROR); $begin_gevonden = true; for ($n=0;$n<$data->sheets[0]['numRows']-1;$n++) { //print_jvv(strval(count($wedstrijd_regel) & $update_frequentie) . ' ' . strval(intval(count($wedstrijd_regel) / $update_frequentie)) . ' %'); //flush; //print_jvv(($n % $update_frequentie) == 0); //flush(); if (($n % $update_frequentie) == 0) { print_jvv(intval($n / $update_frequentie) . ' %'); // print_jvv('$n:'.$n.' - '. intval($n / $update_frequentie)); flush(); } if (getmicrotime() - $GLOB_START_TIME >= $max_execution_time_for_lus) { // print_jvv(getmicrotime()); // print_jvv($GLOB_START_TIME); // print_jvv($max_execution_time_for_lus); $programma_helemaal_verwerkt = false; break; } // $wedstrijd_regel_string = $wedstrijd_regel[$n]; //// Wed.nr Datum Team Thuis Team uit Aanv. Accommodatie Officials // if ($n > 0) { // if (strstr_bool($wedstrijd_regel[$n-1],"Wed.nr Datum Team Thuis Team uit Aanv. Accommodatie Officials")) { // $begin_gevonden = true; // } // } // if ($begin_gevonden) { // $tmp_len = strlen($wedstrijd_regel_string); if ($data->sheets[0]['cells'][$n][1] == '') { $wedstrijd_klasse = maak_netjes($data->sheets[0]['cells'][$n][0],true); continue; } $wedstrijd_nummer = maak_netjes($data->sheets[0]['cells'][$n][0],true); // $data->sheets[0]['cellsInfo'][$n][1]['type'] = "date"; $wedstrijd_datum_int = intval($data->sheets[0]['cells'][$n][1]); $wedstrijd_datum = JVVcreateDate($wedstrijd_datum_int); $wedstrijd_thuis = maak_netjes($data->sheets[0]['cells'][$n][2],true); $wedstrijd_uit = maak_netjes($data->sheets[0]['cells'][$n][3],true); $wedstrijd_uit = str_replace(chr(39),'',$wedstrijd_uit); $wedstrijd_tijd = maak_netjes($data->sheets[0]['cells'][$n][4],true); $wedstrijd_locatie = maak_netjes($data->sheets[0]['cells'][$n][5],true); if (IS_VELDSEIZOEN == 1) { $wedstrijd_plaats = ''; if (strstr_bool($wedstrijd_locatie,'kgr',false)) { $wedstrijd_plaats = 'Kunstgras'; } else { $wedstrijd_plaats = 'Gras'; } } else { $wedstrijd_plaats = $wedstrijd_locatie; } //print_jvv($wedstrijd_plaats); //die(); $wedstrijd_official = maak_netjes($data->sheets[0]['cells'][$n][6],true); if ($wedstrijd_datum == "") { continue; } $scheidingsteken_datum = '/'; // print_jvv(__LINE__); $gesloopte_nieuwe_datum = sloop_datum_string($wedstrijd_datum,$scheidingsteken_datum,false,true); if ($vandaag_ligt_in_eerste_helft_jaar) { if (intval($gesloopte_nieuwe_datum['maand']) >= 7) { $wedstrijd_datum = strval($jaar-1) . '-' . $gesloopte_nieuwe_datum['maand'] . '-' . $gesloopte_nieuwe_datum['dag']; } else { $wedstrijd_datum = strval($jaar) . '-' . $gesloopte_nieuwe_datum['maand'] . '-' . $gesloopte_nieuwe_datum['dag']; } } else { if (intval($gesloopte_nieuwe_datum['maand']) <= 6) { $wedstrijd_datum = strval($jaar+1) . '-' . $gesloopte_nieuwe_datum['maand'] . '-' . $gesloopte_nieuwe_datum['dag']; } else { $wedstrijd_datum = strval($jaar) . '-' . $gesloopte_nieuwe_datum['maand'] . '-' . $gesloopte_nieuwe_datum['dag']; } } $wedstrijd_tijd = str_replace(".",":",$wedstrijd_tijd); $wedstrijd_tijd = $wedstrijd_tijd.":00"; $haakje_open_pos = strpos($wedstrijd_official,"("); $haakje_sluiten_pos = strpos($wedstrijd_official,")"); $official_bondsnummer = substr_jvv($wedstrijd_official,$haakje_open_pos+1,$haakje_sluiten_pos-1); if ($official_bondsnummer != false) { $official_bondsnummer = strtoupper($official_bondsnummer); $afwezigheid = null; $afwezigheid['datum'] = $wedstrijd_datum; $afwezigheid['datum_tot'] = $wedstrijd_datum; $afwezigheid['tijd_begin'] = trek_tijden_af($wedstrijd_tijd,"1:30:00"); $afwezigheid['tijd_eind'] = tel_tijden_op($wedstrijd_tijd,"2:30:00"); $afwezigheid['bondscheidsrechter'] = $wedstrijd_nummer . substr($wedstrijd_thuis,0,2) . substr($wedstrijd_uit,0,2); $afwezigheid['opmerking'] = "fluit $wedstrijd_thuis - $wedstrijd_uit"; $afwezigheid['afwezig_voor_hoofdfunctie'] = $afwezig_voor_alle_hoofdfuncties; $er_is_al_een_aanwezigheidsrecord = false; if (isset($aanwijzingen_al_verwerkt[$afwezigheid['bondscheidsrechter']])) { if ($aanwijzingen_al_verwerkt[$afwezigheid['bondscheidsrechter']] == $official_bondsnummer) { // logreg($afwezigheid['bondscheidsrechter'] . ' ZA '. sql_haal_veld('afwezigheid','persoon_id',$afwezigheid['bondscheidsrechter'],$conn,'bondscheidsrechter'),$conn); // logreg('bondscheidsrechter A : ' . $official_bondsnummer . ' - ' . $afwezigheid['bondscheidsrechter'],$conn); // De wedstrijd stond al in de afwezigheids db, met de juiste persoon //print_jvv('A '.$afwezigheid['bondscheidsrechter'] .' ' .$official_bondsnummer); // logreg_array($afwezigheid,$afwezigheid['bondscheidsrechter'],$conn); $afwezigheid['persoon_id'] = $leden[$official_bondsnummer]; sql_muteer('afwezigheid',$afwezigheid,'bondscheidsrechter',$afwezigheid['bondscheidsrechter'],$conn,false,false); // logreg($afwezigheid['bondscheidsrechter'] . ' ZB '. sql_haal_veld('afwezigheid','persoon_id',$afwezigheid['bondscheidsrechter'],$conn,'bondscheidsrechter'),$conn); controlleer_afwezigheid_evenenementpersoon_records($afwezigheid,$conn); // logreg($afwezigheid['bondscheidsrechter'] . ' ZC '. sql_haal_veld('afwezigheid','persoon_id',$afwezigheid['bondscheidsrechter'],$conn,'bondscheidsrechter'),$conn); $er_is_al_een_aanwezigheidsrecord = true; } } if (!$er_is_al_een_aanwezigheidsrecord) { // logreg('bondscheidsrechter B : ' . $official_bondsnummer . ' - ' . $afwezigheid['bondscheidsrechter'],$conn); if (key_exists($afwezigheid['bondscheidsrechter'],$aanwijzingen_al_verwerkt)) { // logreg('bondscheidsrechter C : ' . $official_bondsnummer . ' - ' . $afwezigheid['bondscheidsrechter'],$conn); // Er is wel een afwezigheidsrecord, maar de verkeerde persoon is aan de wedstrijd gekoppeld //print_jvv('B '.$afwezigheid['bondscheidsrechter'] .' ' .$official_bondsnummer); $afw_rec_id = sql_haal_id('afwezigheid','bondscheidsrechter',$afwezigheid['bondscheidsrechter'],$conn); delete_bepaald_event('afwezigheid',$afw_rec_id,$conn,__FILE__); } if (key_exists($official_bondsnummer,$leden)) { // logreg('bondscheidsrechter D : ' . $official_bondsnummer . ' - ' . $afwezigheid['bondscheidsrechter'],$conn); // De persoon die moet fluiten, is een lid van de club $afwezigheid['persoon_id'] = $leden[$official_bondsnummer]; $afwezigheid['id'] = null; // opdat deze wordt toegevoegd; sql_muteer('afwezigheid',$afwezigheid,'bondscheidsrechter',$afwezigheid['bondscheidsrechter'],$conn,false,false); controlleer_afwezigheid_evenenementpersoon_records($afwezigheid,$conn); } } } if (!dit_is_ons_ploegje($wedstrijd_thuis) and !dit_is_ons_ploegje($wedstrijd_uit)) { continue; } else { inc($teller); $bond_ws_nummers_tegengekomen[count($bond_ws_nummers_tegengekomen)] = $wedstrijd_nummer; //print_jvv(date_to_int($wedstrijd_datum)); if (date_to_int($wedstrijd_datum) > $laatste_datum) { $laatste_datum = date_to_int($wedstrijd_datum); } if (date_to_int($wedstrijd_datum) < $eerste_datum) { $eerste_datum = date_to_int($wedstrijd_datum); } } if (dit_is_ons_ploegje($wedstrijd_thuis)) { $team_id = verwerk_wedstrijd_bepaal_team_id($wedstrijd_thuis,$conn); verwerk_inport_wedstrijd($wedstrijd_klasse,$wedstrijd_nummer,$wedstrijd_datum,$wedstrijd_thuis,$wedstrijd_uit,$wedstrijd_tijd,$team_id,true,$conn,$wedstrijd_plaats); } if (dit_is_ons_ploegje($wedstrijd_uit)) { $team_id = verwerk_wedstrijd_bepaal_team_id($wedstrijd_uit,$conn); verwerk_inport_wedstrijd($wedstrijd_klasse,$wedstrijd_nummer,$wedstrijd_datum,$wedstrijd_thuis,$wedstrijd_uit,$wedstrijd_tijd,$team_id,false,$conn,$wedstrijd_plaats); } $wedstrijd_nummer =""; $wedstrijd_datum = ""; $wedstrijd_locatie = ""; $wedstrijd_thuis = ""; $wedstrijd_tijd = ""; $wedstrijd_uit = ""; // } } if ($begin_gevonden && $teller > 0) { voeg_clubs_toe_vanuit_wedstrijden($conn); standaard_opstellingen_bij_evenementpersoon("",$conn); event_records_bijwerken("wedstrijd",$conn); scheidsrechter_records_aanpassen($conn); $sporthallen = sql_query_result_in_array('SELECT * FROM sporthal WHERE adres <> \'\'',$conn,__FILE__,__LINE__); $query = 'SELECT DISTINCT plaats FROM wedstrijd WHERE is_veldseizoen = 0' ; $r = sql_query($query,$conn,__FILE__,__LINE__); while ($wedstrijd = mysql_fetch_assoc($r)) { if ($wedstrijd['plaats'] <> '') { $new['naam'] = maak_netjes(haal_alles_tussen_haken_incl_haken_uit_str($wedstrijd['plaats']),true); /*if (!sql_bestaan_er_records('SELECT id FROM sporthal WHERE naam="'.$new['naam'].'"',$conn)) { sql_insert_record('sporthal',$new,$conn); }*/ $gevonden = false; for ($i=0;$i= 5) { $gevonden = true; break; } } if (!$gevonden) { sql_insert_record('sporthal',$new,$conn); } } } } else { mail_vanaf_plunje('jaap@plunje.nl','PLUNJE : KNKV PROGRAMMA KLOPT NIET!!!','in het bestand '.$bestand.' is de gewenste header niet gevonden'); } if ($programma_helemaal_verwerkt && $begin_gevonden) { $query = "SELECT id,wedstrijdnummer,uit,thuis FROM wedstrijd WHERE datum >='".int_to_date($eerste_datum)."' AND datum <='".int_to_date($laatste_datum)."' ORDER BY wedstrijdnummer"; $r = sql_query($query,$conn,__FILE__,__LINE__); $te_verwijderen = array(); while ($wedstrijd = mysql_fetch_array($r)) { if (!strstr_bool($wedstrijd['wedstrijdnummer'],substr(CLUBNAAM,0,3))) { $gevonden = false; for ($i=0;$i 0) { if (count($te_verwijderen) <= 5) { for ($i=0;$i '') { mail_vanaf_plunje($verwerk_mailtjes[$keys[$i]]['emailadres'],'Wijzigingen KNKV programma',$verwerk_mailtjes[$keys[$i]]['text']); } } //print_jvv($bond_ws_nummers_tegengekomen); return $teller; } function verwerk_programma_txt($bestand,$conn) { // VERSIE SEPTEMBER 2007 $startjaar = date("Y"); $wedstrijd_regel = file($bestand); //$algemeen = lees_ini(instel_bestand(),"algemeen"); $vorige_datum = sloop_datum_string($startjaar."-01-01","-",true,false); $jaar = $startjaar; $vandaag_ligt_in_eerste_helft_jaar = eerste_helft_jaar(VANDAAG); global $wedstrijden_muteren_na_datum; if ($vandaag_ligt_in_eerste_helft_jaar) { $wedstrijden_muteren_na_datum = strval($jaar-1) . '-07-01'; } else { $wedstrijden_muteren_na_datum = strval($jaar) . '-07-01'; } //print_jvv($wedstrijden_muteren_na_datum); $begin_gevonden = false; $teller = 0; global $geinitialiseerd; verwerk_programma_init_global_vars($conn,$geinitialiseerd); //eenmalig de globale variabelen vullen global $leden; global $aanwijzingen_al_verwerkt; global $afwezig_voor_alle_hoofdfuncties; global $NIET_AFBREKEN_VOOR_REISTIJD; $NIET_AFBREKEN_VOOR_REISTIJD = true; $bond_ws_nummers_tegengekomen = array(); $eerste_datum = 29991231; $laatste_datum = 19000101; $programma_helemaal_verwerkt = true; global $GLOB_START_TIME; set_time_limit(300); $max_execution_time = intval(ini_get('max_execution_time')); $max_execution_time_for_lus = $max_execution_time - 45; $update_frequentie = intval(count($wedstrijd_regel) / 100); // print_jvv('$update_frequentie: '.$update_frequentie); // error_reporting(E_ERROR); for ($n=0;$n= $max_execution_time_for_lus) { // print_jvv(getmicrotime()); // print_jvv($GLOB_START_TIME); // print_jvv($max_execution_time_for_lus); $programma_helemaal_verwerkt = false; break; } $wedstrijd_regel_string = $wedstrijd_regel[$n]; // Wed.nr Datum Team Thuis Team uit Aanv. Accommodatie Officials if ($n > 0) { if (strstr_bool($wedstrijd_regel[$n-1],"Wed.nr Datum Team Thuis Team uit Aanv. Accommodatie Officials")) { $begin_gevonden = true; } } if ($begin_gevonden) { $tmp_len = strlen($wedstrijd_regel_string); if (strlen($wedstrijd_regel_string) <= 7) { $wedstrijd_klasse = maak_netjes($wedstrijd_regel_string,true); continue; } $wedstrijd_nummer = maak_netjes(substr($wedstrijd_regel_string,0,5),true); $wedstrijd_datum = maak_netjes(substr($wedstrijd_regel_string,9,5),true); $wedstrijd_thuis = maak_netjes(substr($wedstrijd_regel_string,16,25),true); $wedstrijd_uit = maak_netjes(substr($wedstrijd_regel_string,43,25),true); $wedstrijd_uit = str_replace(chr(39),'',$wedstrijd_uit); $wedstrijd_tijd = maak_netjes(substr($wedstrijd_regel_string,68,5),true); $wedstrijd_locatie = maak_netjes(substr($wedstrijd_regel_string,75,42),true); if (IS_VELDSEIZOEN == 1) { $wedstrijd_plaats = ''; if (strstr_bool($wedstrijd_locatie,'kgr',false)) { $wedstrijd_plaats = 'Kunstgras'; } else { $wedstrijd_plaats = 'Gras'; } } else { $wedstrijd_plaats = $wedstrijd_locatie; } //print_jvv($wedstrijd_plaats); //die(); $wedstrijd_official = maak_netjes(substr($wedstrijd_regel_string,117),true); if ($wedstrijd_datum == "") { continue; } $scheidingsteken_datum = '/'; // print_jvv(__LINE__); $gesloopte_nieuwe_datum = sloop_datum_string($wedstrijd_datum,$scheidingsteken_datum,false,true); if ($vandaag_ligt_in_eerste_helft_jaar) { if (intval($gesloopte_nieuwe_datum['maand']) >= 7) { $wedstrijd_datum = strval($jaar-1) . '-' . $gesloopte_nieuwe_datum['maand'] . '-' . $gesloopte_nieuwe_datum['dag']; } else { $wedstrijd_datum = strval($jaar) . '-' . $gesloopte_nieuwe_datum['maand'] . '-' . $gesloopte_nieuwe_datum['dag']; } } else { if (intval($gesloopte_nieuwe_datum['maand']) <= 6) { $wedstrijd_datum = strval($jaar+1) . '-' . $gesloopte_nieuwe_datum['maand'] . '-' . $gesloopte_nieuwe_datum['dag']; } else { $wedstrijd_datum = strval($jaar) . '-' . $gesloopte_nieuwe_datum['maand'] . '-' . $gesloopte_nieuwe_datum['dag']; } } $wedstrijd_tijd = str_replace(".",":",$wedstrijd_tijd); $wedstrijd_tijd = $wedstrijd_tijd.":00"; $haakje_open_pos = strpos($wedstrijd_official,"("); $haakje_sluiten_pos = strpos($wedstrijd_official,")"); $official_bondsnummer = substr_jvv($wedstrijd_official,$haakje_open_pos+1,$haakje_sluiten_pos-1); if ($official_bondsnummer != false) { $official_bondsnummer = strtoupper($official_bondsnummer); $afwezigheid = null; $afwezigheid['datum'] = $wedstrijd_datum; $afwezigheid['datum_tot'] = $wedstrijd_datum; $afwezigheid['tijd_begin'] = trek_tijden_af($wedstrijd_tijd,"1:30:00"); $afwezigheid['tijd_eind'] = tel_tijden_op($wedstrijd_tijd,"2:30:00"); $afwezigheid['bondscheidsrechter'] = $wedstrijd_nummer . substr($wedstrijd_thuis,0,2) . substr($wedstrijd_uit,0,2); $afwezigheid['opmerking'] = "fluit $wedstrijd_thuis - $wedstrijd_uit"; $afwezigheid['afwezig_voor_hoofdfunctie'] = $afwezig_voor_alle_hoofdfuncties; $er_is_al_een_aanwezigheidsrecord = false; if (isset($aanwijzingen_al_verwerkt[$afwezigheid['bondscheidsrechter']])) { if ($aanwijzingen_al_verwerkt[$afwezigheid['bondscheidsrechter']] == $official_bondsnummer) { // logreg($afwezigheid['bondscheidsrechter'] . ' ZA '. sql_haal_veld('afwezigheid','persoon_id',$afwezigheid['bondscheidsrechter'],$conn,'bondscheidsrechter'),$conn); // logreg('bondscheidsrechter A : ' . $official_bondsnummer . ' - ' . $afwezigheid['bondscheidsrechter'],$conn); // De wedstrijd stond al in de afwezigheids db, met de juiste persoon //print_jvv('A '.$afwezigheid['bondscheidsrechter'] .' ' .$official_bondsnummer); // logreg_array($afwezigheid,$afwezigheid['bondscheidsrechter'],$conn); $afwezigheid['persoon_id'] = $leden[$official_bondsnummer]; sql_muteer('afwezigheid',$afwezigheid,'bondscheidsrechter',$afwezigheid['bondscheidsrechter'],$conn,false,false); // logreg($afwezigheid['bondscheidsrechter'] . ' ZB '. sql_haal_veld('afwezigheid','persoon_id',$afwezigheid['bondscheidsrechter'],$conn,'bondscheidsrechter'),$conn); controlleer_afwezigheid_evenenementpersoon_records($afwezigheid,$conn); // logreg($afwezigheid['bondscheidsrechter'] . ' ZC '. sql_haal_veld('afwezigheid','persoon_id',$afwezigheid['bondscheidsrechter'],$conn,'bondscheidsrechter'),$conn); $er_is_al_een_aanwezigheidsrecord = true; } } if (!$er_is_al_een_aanwezigheidsrecord) { // logreg('bondscheidsrechter B : ' . $official_bondsnummer . ' - ' . $afwezigheid['bondscheidsrechter'],$conn); if (key_exists($afwezigheid['bondscheidsrechter'],$aanwijzingen_al_verwerkt)) { // logreg('bondscheidsrechter C : ' . $official_bondsnummer . ' - ' . $afwezigheid['bondscheidsrechter'],$conn); // Er is wel een afwezigheidsrecord, maar de verkeerde persoon is aan de wedstrijd gekoppeld //print_jvv('B '.$afwezigheid['bondscheidsrechter'] .' ' .$official_bondsnummer); $afw_rec_id = sql_haal_id('afwezigheid','bondscheidsrechter',$afwezigheid['bondscheidsrechter'],$conn); delete_bepaald_event('afwezigheid',$afw_rec_id,$conn,__FILE__); } if (key_exists($official_bondsnummer,$leden)) { // logreg('bondscheidsrechter D : ' . $official_bondsnummer . ' - ' . $afwezigheid['bondscheidsrechter'],$conn); // De persoon die moet fluiten, is een lid van de club $afwezigheid['persoon_id'] = $leden[$official_bondsnummer]; $afwezigheid['id'] = null; // opdat deze wordt toegevoegd; sql_muteer('afwezigheid',$afwezigheid,'bondscheidsrechter',$afwezigheid['bondscheidsrechter'],$conn,false,false); controlleer_afwezigheid_evenenementpersoon_records($afwezigheid,$conn); } } } if (!dit_is_ons_ploegje($wedstrijd_thuis) and !dit_is_ons_ploegje($wedstrijd_uit)) { continue; } else { inc($teller); $bond_ws_nummers_tegengekomen[count($bond_ws_nummers_tegengekomen)] = $wedstrijd_nummer; //print_jvv(date_to_int($wedstrijd_datum)); if (date_to_int($wedstrijd_datum) > $laatste_datum) { $laatste_datum = date_to_int($wedstrijd_datum); } if (date_to_int($wedstrijd_datum) < $eerste_datum) { $eerste_datum = date_to_int($wedstrijd_datum); } } if (dit_is_ons_ploegje($wedstrijd_thuis)) { $team_id = verwerk_wedstrijd_bepaal_team_id($wedstrijd_thuis,$conn); verwerk_inport_wedstrijd($wedstrijd_klasse,$wedstrijd_nummer,$wedstrijd_datum,$wedstrijd_thuis,$wedstrijd_uit,$wedstrijd_tijd,$team_id,true,$conn,$wedstrijd_plaats); } if (dit_is_ons_ploegje($wedstrijd_uit)) { $team_id = verwerk_wedstrijd_bepaal_team_id($wedstrijd_uit,$conn); verwerk_inport_wedstrijd($wedstrijd_klasse,$wedstrijd_nummer,$wedstrijd_datum,$wedstrijd_thuis,$wedstrijd_uit,$wedstrijd_tijd,$team_id,false,$conn,$wedstrijd_plaats); } $wedstrijd_nummer =""; $wedstrijd_datum = ""; $wedstrijd_locatie = ""; $wedstrijd_thuis = ""; $wedstrijd_tijd = ""; $wedstrijd_uit = ""; } } if ($begin_gevonden && $teller > 0) { voeg_clubs_toe_vanuit_wedstrijden($conn); standaard_opstellingen_bij_evenementpersoon("",$conn); event_records_bijwerken("wedstrijd",$conn); scheidsrechter_records_aanpassen($conn); $sporthallen = sql_query_result_in_array('SELECT * FROM sporthal WHERE adres <> \'\'',$conn,__FILE__,__LINE__); $query = 'SELECT DISTINCT plaats FROM wedstrijd WHERE is_veldseizoen = 0' ; $r = sql_query($query,$conn,__FILE__,__LINE__); while ($wedstrijd = mysql_fetch_assoc($r)) { if ($wedstrijd['plaats'] <> '') { $new['naam'] = maak_netjes(haal_alles_tussen_haken_incl_haken_uit_str($wedstrijd['plaats']),true); /*if (!sql_bestaan_er_records('SELECT id FROM sporthal WHERE naam="'.$new['naam'].'"',$conn)) { sql_insert_record('sporthal',$new,$conn); }*/ $gevonden = false; for ($i=0;$i= 5) { $gevonden = true; break; } } if (!$gevonden) { sql_insert_record('sporthal',$new,$conn); } } } } else { mail_vanaf_plunje('jaap@plunje.nl','PLUNJE : KNKV PROGRAMMA KLOPT NIET!!!','in het bestand '.$bestand.' is de gewenste header niet gevonden'); } if ($programma_helemaal_verwerkt && $begin_gevonden) { $query = "SELECT id,wedstrijdnummer,uit,thuis FROM wedstrijd WHERE datum >='".int_to_date($eerste_datum)."' AND datum <='".int_to_date($laatste_datum)."' ORDER BY wedstrijdnummer"; $r = sql_query($query,$conn,__FILE__,__LINE__); $te_verwijderen = array(); while ($wedstrijd = mysql_fetch_array($r)) { if (!strstr_bool($wedstrijd['wedstrijdnummer'],substr(CLUBNAAM,0,3))) { $gevonden = false; for ($i=0;$i 0) { if (count($te_verwijderen) <= 5) { for ($i=0;$i '') { mail_vanaf_plunje($verwerk_mailtjes[$keys[$i]]['emailadres'],'Wijzigingen KNKV programma',$verwerk_mailtjes[$keys[$i]]['text']); } } //print_jvv($bond_ws_nummers_tegengekomen); return $teller; } $NIET_AFBREKEN_VOOR_REISTIJD = false; if (isset($_GET['verwerk'])) { $conn = sql_open(); $GEEN_MAILTJES = true; verwerk_programma_indien_nodig($conn,true); sql_close($conn); echo 'Klaar'; } if (isset($_GET['verwerk_programma_txt_veld_2ehelft_0708'])) { $conn = sql_open(); $GEEN_MAILTJES = true; verwerk_programma_txt_veld_2ehelft_0708('odo.txt',$conn); sql_close($conn); echo 'Klaar'; } //verwerk_programma_txt_veld_2ehelft_0708('odo.txt',null); function verwerk_programma_txt_veld_2ehelft_0708($bestand,$conn) { // INITIELE VERSIE MAART 2008 $startjaar = date("Y"); $wedstrijd_regel = file($bestand); //$algemeen = lees_ini(instel_bestand(),"algemeen"); $vorige_datum = sloop_datum_string($startjaar."-01-01","-",true,false); $jaar = $startjaar; $vandaag_ligt_in_eerste_helft_jaar = eerste_helft_jaar(VANDAAG); global $wedstrijden_muteren_na_datum; if ($vandaag_ligt_in_eerste_helft_jaar) { $wedstrijden_muteren_na_datum = strval($jaar-1) . '-07-01'; } else { $wedstrijden_muteren_na_datum = strval($jaar) . '-07-01'; } //print_jvv($wedstrijden_muteren_na_datum); $begin_gevonden = false; $teller = 0; global $geinitialiseerd; verwerk_programma_init_global_vars($conn,$geinitialiseerd); //eenmalig de globale variabelen vullen global $leden; global $aanwijzingen_al_verwerkt; global $afwezig_voor_alle_hoofdfuncties; global $NIET_AFBREKEN_VOOR_REISTIJD; $NIET_AFBREKEN_VOOR_REISTIJD = true; $bond_ws_nummers_tegengekomen = array(); $eerste_datum = 29991231; $laatste_datum = 19000101; $programma_helemaal_verwerkt = true; global $GLOB_START_TIME; set_time_limit(300); $max_execution_time = intval(ini_get('max_execution_time')); $max_execution_time_for_lus = $max_execution_time - 45; $update_frequentie = intval(count($wedstrijd_regel) / 100); // print_jvv('$update_frequentie: '.$update_frequentie); // error_reporting(E_ERROR); for ($n=150;$n= $max_execution_time_for_lus) { // print_jvv(getmicrotime()); // print_jvv($GLOB_START_TIME); // print_jvv($max_execution_time_for_lus); $programma_helemaal_verwerkt = false; break; } $wedstrijd_regel_string = $wedstrijd_regel[$n]; // Wed.nr Datum Team Thuis Team uit Aanv. Accommodatie Officials if ($n > 0) { if (strstr_bool($wedstrijd_regel[$n-1],"Poule WsNum Dg Datum Thuisploeg Uitploeg Tijd Lokatie ")) { $begin_gevonden = true; } } if ($begin_gevonden) { $tmp_len = strlen($wedstrijd_regel_string); $wedstrijd_klasse = maak_netjes(substr($wedstrijd_regel_string,0,5),true); $wedstrijd_nummer = maak_netjes(substr($wedstrijd_regel_string,6,5),true); $wedstrijd_datum = maak_netjes(substr($wedstrijd_regel_string,15,5),true); $wedstrijd_thuis = maak_netjes(substr($wedstrijd_regel_string,21,24),true); $wedstrijd_uit = maak_netjes(substr($wedstrijd_regel_string,46,25),true); $wedstrijd_uit = str_replace(chr(39),'',$wedstrijd_uit); $wedstrijd_tijd = maak_netjes(substr($wedstrijd_regel_string,71,5),true); $wedstrijd_locatie = ''; $wedstrijd_plaats = ''; /*if (IS_VELDSEIZOEN == 1) { $wedstrijd_plaats = ''; if (strstr_bool($wedstrijd_locatie,'kgr',false)) { $wedstrijd_plaats = 'Kunstgras'; } else { $wedstrijd_plaats = 'Gras'; } } else { $wedstrijd_plaats = $wedstrijd_locatie; }*/ //print_jvv($wedstrijd_plaats); //die(); $wedstrijd_official = ''; //maak_netjes(substr($wedstrijd_regel_string,117),true); if ($wedstrijd_datum == "") { continue; } $scheidingsteken_datum = '/'; // print_jvv(__LINE__); $gesloopte_nieuwe_datum = sloop_datum_string($wedstrijd_datum,$scheidingsteken_datum,false,true); if ($vandaag_ligt_in_eerste_helft_jaar) { if (intval($gesloopte_nieuwe_datum['maand']) >= 7) { $wedstrijd_datum = strval($jaar-1) . '-' . $gesloopte_nieuwe_datum['maand'] . '-' . $gesloopte_nieuwe_datum['dag']; } else { $wedstrijd_datum = strval($jaar) . '-' . $gesloopte_nieuwe_datum['maand'] . '-' . $gesloopte_nieuwe_datum['dag']; } } else { if (intval($gesloopte_nieuwe_datum['maand']) <= 6) { $wedstrijd_datum = strval($jaar+1) . '-' . $gesloopte_nieuwe_datum['maand'] . '-' . $gesloopte_nieuwe_datum['dag']; } else { $wedstrijd_datum = strval($jaar) . '-' . $gesloopte_nieuwe_datum['maand'] . '-' . $gesloopte_nieuwe_datum['dag']; } } $wedstrijd_tijd = str_replace(".",":",$wedstrijd_tijd); $wedstrijd_tijd = $wedstrijd_tijd.":00"; /*$haakje_open_pos = strpos($wedstrijd_official,"("); $haakje_sluiten_pos = strpos($wedstrijd_official,")"); $official_bondsnummer = substr_jvv($wedstrijd_official,$haakje_open_pos+1,$haakje_sluiten_pos-1); if ($official_bondsnummer != false) { $official_bondsnummer = strtoupper($official_bondsnummer); $afwezigheid = null; $afwezigheid['datum'] = $wedstrijd_datum; $afwezigheid['datum_tot'] = $wedstrijd_datum; $afwezigheid['tijd_begin'] = trek_tijden_af($wedstrijd_tijd,"1:30:00"); $afwezigheid['tijd_eind'] = tel_tijden_op($wedstrijd_tijd,"2:30:00"); $afwezigheid['bondscheidsrechter'] = $wedstrijd_nummer . substr($wedstrijd_thuis,0,2) . substr($wedstrijd_uit,0,2); $afwezigheid['opmerking'] = "fluit $wedstrijd_thuis - $wedstrijd_uit"; $afwezigheid['afwezig_voor_hoofdfunctie'] = $afwezig_voor_alle_hoofdfuncties; $er_is_al_een_aanwezigheidsrecord = false; if (isset($aanwijzingen_al_verwerkt[$afwezigheid['bondscheidsrechter']])) { if ($aanwijzingen_al_verwerkt[$afwezigheid['bondscheidsrechter']] == $official_bondsnummer) { // logreg($afwezigheid['bondscheidsrechter'] . ' ZA '. sql_haal_veld('afwezigheid','persoon_id',$afwezigheid['bondscheidsrechter'],$conn,'bondscheidsrechter'),$conn); // logreg('bondscheidsrechter A : ' . $official_bondsnummer . ' - ' . $afwezigheid['bondscheidsrechter'],$conn); // De wedstrijd stond al in de afwezigheids db, met de juiste persoon //print_jvv('A '.$afwezigheid['bondscheidsrechter'] .' ' .$official_bondsnummer); // logreg_array($afwezigheid,$afwezigheid['bondscheidsrechter'],$conn); $afwezigheid['persoon_id'] = $leden[$official_bondsnummer]; sql_muteer('afwezigheid',$afwezigheid,'bondscheidsrechter',$afwezigheid['bondscheidsrechter'],$conn,false,false); // logreg($afwezigheid['bondscheidsrechter'] . ' ZB '. sql_haal_veld('afwezigheid','persoon_id',$afwezigheid['bondscheidsrechter'],$conn,'bondscheidsrechter'),$conn); controlleer_afwezigheid_evenenementpersoon_records($afwezigheid,$conn); // logreg($afwezigheid['bondscheidsrechter'] . ' ZC '. sql_haal_veld('afwezigheid','persoon_id',$afwezigheid['bondscheidsrechter'],$conn,'bondscheidsrechter'),$conn); $er_is_al_een_aanwezigheidsrecord = true; } } if (!$er_is_al_een_aanwezigheidsrecord) { // logreg('bondscheidsrechter B : ' . $official_bondsnummer . ' - ' . $afwezigheid['bondscheidsrechter'],$conn); if (key_exists($afwezigheid['bondscheidsrechter'],$aanwijzingen_al_verwerkt)) { // logreg('bondscheidsrechter C : ' . $official_bondsnummer . ' - ' . $afwezigheid['bondscheidsrechter'],$conn); // Er is wel een afwezigheidsrecord, maar de verkeerde persoon is aan de wedstrijd gekoppeld //print_jvv('B '.$afwezigheid['bondscheidsrechter'] .' ' .$official_bondsnummer); $afw_rec_id = sql_haal_id('afwezigheid','bondscheidsrechter',$afwezigheid['bondscheidsrechter'],$conn); delete_bepaald_event('afwezigheid',$afw_rec_id,$conn,__FILE__); } if (key_exists($official_bondsnummer,$leden)) { // logreg('bondscheidsrechter D : ' . $official_bondsnummer . ' - ' . $afwezigheid['bondscheidsrechter'],$conn); // De persoon die moet fluiten, is een lid van de club $afwezigheid['persoon_id'] = $leden[$official_bondsnummer]; $afwezigheid['id'] = null; // opdat deze wordt toegevoegd; sql_muteer('afwezigheid',$afwezigheid,'bondscheidsrechter',$afwezigheid['bondscheidsrechter'],$conn,false,false); controlleer_afwezigheid_evenenementpersoon_records($afwezigheid,$conn); } } } */ if (!dit_is_ons_ploegje($wedstrijd_thuis) and !dit_is_ons_ploegje($wedstrijd_uit)) { continue; } else { inc($teller); $bond_ws_nummers_tegengekomen[count($bond_ws_nummers_tegengekomen)] = $wedstrijd_nummer; //print_jvv(date_to_int($wedstrijd_datum)); if (date_to_int($wedstrijd_datum) > $laatste_datum) { $laatste_datum = date_to_int($wedstrijd_datum); } if (date_to_int($wedstrijd_datum) < $eerste_datum) { $eerste_datum = date_to_int($wedstrijd_datum); } } if (dit_is_ons_ploegje($wedstrijd_thuis)) { $team_id = verwerk_wedstrijd_bepaal_team_id($wedstrijd_thuis,$conn); verwerk_inport_wedstrijd($wedstrijd_klasse,$wedstrijd_nummer,$wedstrijd_datum,$wedstrijd_thuis,$wedstrijd_uit,$wedstrijd_tijd,$team_id,true,$conn,$wedstrijd_plaats); } if (dit_is_ons_ploegje($wedstrijd_uit)) { $team_id = verwerk_wedstrijd_bepaal_team_id($wedstrijd_uit,$conn); verwerk_inport_wedstrijd($wedstrijd_klasse,$wedstrijd_nummer,$wedstrijd_datum,$wedstrijd_thuis,$wedstrijd_uit,$wedstrijd_tijd,$team_id,false,$conn,$wedstrijd_plaats); } $wedstrijd_nummer =""; $wedstrijd_datum = ""; $wedstrijd_locatie = ""; $wedstrijd_thuis = ""; $wedstrijd_tijd = ""; $wedstrijd_uit = ""; } } if ($begin_gevonden && $teller > 0) { voeg_clubs_toe_vanuit_wedstrijden($conn); standaard_opstellingen_bij_evenementpersoon("",$conn); event_records_bijwerken("wedstrijd",$conn); scheidsrechter_records_aanpassen($conn); $sporthallen = sql_query_result_in_array('SELECT * FROM sporthal WHERE adres <> \'\'',$conn,__FILE__,__LINE__); $query = 'SELECT DISTINCT plaats FROM wedstrijd WHERE is_veldseizoen = 0' ; $r = sql_query($query,$conn,__FILE__,__LINE__); while ($wedstrijd = mysql_fetch_assoc($r)) { if ($wedstrijd['plaats'] <> '') { $new['naam'] = maak_netjes(haal_alles_tussen_haken_incl_haken_uit_str($wedstrijd['plaats']),true); /*if (!sql_bestaan_er_records('SELECT id FROM sporthal WHERE naam="'.$new['naam'].'"',$conn)) { sql_insert_record('sporthal',$new,$conn); }*/ $gevonden = false; for ($i=0;$i= 5) { $gevonden = true; break; } } if (!$gevonden) { sql_insert_record('sporthal',$new,$conn); } } } } else { mail_vanaf_plunje('jaap@plunje.nl','PLUNJE : KNKV PROGRAMMA KLOPT NIET!!!','in het bestand '.$bestand.' is de gewenste header niet gevonden'); } if ($programma_helemaal_verwerkt && $begin_gevonden) { $query = "SELECT id,wedstrijdnummer,uit,thuis FROM wedstrijd WHERE datum >='".int_to_date($eerste_datum)."' AND datum <='".int_to_date($laatste_datum)."' ORDER BY wedstrijdnummer"; $r = sql_query($query,$conn,__FILE__,__LINE__); $te_verwijderen = array(); while ($wedstrijd = mysql_fetch_array($r)) { if (!strstr_bool($wedstrijd['wedstrijdnummer'],substr(CLUBNAAM,0,3))) { $gevonden = false; for ($i=0;$i 0) { if (count($te_verwijderen) <= 5) { for ($i=0;$i '') { mail_vanaf_plunje($verwerk_mailtjes[$keys[$i]]['emailadres'],'Wijzigingen KNKV programma',$verwerk_mailtjes[$keys[$i]]['text']); } } //print_jvv($bond_ws_nummers_tegengekomen); return $teller; } ?> p l u n j e . n l <body> <p>Op deze pagina worden frames gebruikt, maar uw browser ondersteunt geen frames.</p> </body>